fbpx
 

Dentalna radiologija

Dentalna radiologija u Vogdentu

Dentalna radiologija je grana stomatologije koja se bavi dijagnostikom i liječenjem bolesti zuba i usne šupljine pomoću rendgenskih zraka. Dentalna radiologija omogućava precizno otkrivanje karijesa, cista, tumora, upala, anomalija, fraktura i drugih stanja koja mogu utjecati na zdravlje i ljepotu vašeg osmijeha.

Zašto odabrati Vogdent za dentalnu radiologiju?

Ako tražite privatnu stomatološku ordinaciju u Sarajevu koja nudi kvalitetnu i pristupačnu dentalnu radiologiju, onda ste na pravom mjestu. Vogdent je najbolja dentalna klinika u Sarajevu, koja ima dugogodišnje iskustvo i zadovoljne klijente. Naša klinika je opremljena najsavremenijom opremom i tehnikama za dentalnu radiologiju, koje garantuju sigurnost, brzinu i točnost rezultata. Naši stručni i iskusni zubari u Sarajevu će vam pružiti individualni pristup i savjetovanje, te će vam preporučiti najbolje rješenje za vaš problem.

Koje usluge nudimo u Vogdentu?

U našoj klinici možete obaviti različite vrste dentalnih radioloških pregleda, kao što su:

  • Intraoralni snimci – snimci pojedinačnih zuba ili dijelova vilice, koji služe za otkrivanje karijesa, stanja korijena zuba, kosti i zubnog mesa.
  • Ortopantomogram – panoramski snimak cijele vilice, koji služi za procjenu broja, položaja i stanja zuba, kao i za planiranje implantoloških, ortodontskih i kirurških zahvata.
  • Cefalometrijski snimak – profilni snimak glave, koji služi za analizu skeletnih i zubnih odnosa, kao i za planiranje ortodontskog liječenja.
  • CBCT – trodimenzionalni snimak vilice, koji služi za detaljnu vizualizaciju anatomskih struktura, kao i za planiranje implantoloških, endodontskih, parodontoloških i kirurških zahvata.

Kako se pripremiti za pregled u Vogdentu?

Za dentalnu radiologiju u Vogdentu nije potrebna posebna priprema. Prije pregleda, potrebno je skinuti sve metalne predmete sa glave i vrata, kao što su naočale, naušnice, ogrlice, piercingi i sl. Također, potrebno je obavijestiti nas ako ste trudni ili dojite, ili ako imate neke medicinske uređaje u tijelu, kao što su pejsmejker, stent, implant ili sl.

Koliko košta pregled u Vogdentu?

Cijena pregleda u Vogdentu ovisi o vrsti i broju snimaka koje trebate. Naša klinika nudi povoljne cijene za dentalnu radiologiju, koje su prilagođene vašim potrebama i mogućnostima. Za više informacija o cijenama, možete nas kontaktirati putem telefona, e-maila ili naše web stranice.

Za koga je namijenjena dentalna radiologija u Vogdentu?

Dentalna radiologija u Vogdentu je namijenjena svima koji žele poboljšati svoje oralno zdravlje i estetiku. Naime, bilo da imate bolove, krvarenja, otežano žvakanje, nepravilan zagriz, nedostatak zuba, ili samo želite provjeriti stanje svojih zuba, dentalna radiologija će vam pomoći da otkrijete i riješite svoj problem. Dentalna radiologija je posebno važna za dječje stomatologe u Sarajevu, koji se bave prevencijom i liječenjem zubnih bolesti kod djece i mladih. Također, dentalna radiologija je neophodna za ortodonte u Sarajevu, koji se bave ispravljanjem nepravilnosti zuba i vilice.

Zaključak

Dentalna radiologija je nezaobilazan dio moderne stomatologije, koji vam omogućava da saznate sve o vašim zubima i usnoj šupljini, te da dobijete najbolji tretman za vaš osmijeh. U Vogdentu možete obaviti sve vrste dentalnih radioloških pregleda, uz visoku kvalitetu, sigurnost i povoljne cijene. Naši profesionalni i ljubazni zubari će vam pružiti sve potrebne informacije i savjete, te će vam pomoći da ostvarite zdrav i lijep osmijeh. Kontaktirajte nas danas i zakažite svoj termin. Radujemo se vašem dolasku! 

 

English 

Dental Radiology at Vogdent

Dental radiology is a branch of dentistry that deals with diagnosing and treating dental and oral diseases using X-rays. Dental radiology allows for precise detection of cavities, cysts, tumors, inflammations, anomalies, fractures, and other conditions that can affect the health and beauty of your smile.

Why choose Vogdent for dental radiology?

If you are looking for a private dental clinic in Sarajevo that offers quality and affordable dental radiology, then you are at the right place. Vogdent is the best dental clinic in Sarajevo, with years of experience and satisfied clients. Our clinic is equipped with the latest equipment and techniques for dental radiology, which guarantee the safety, speed, and accuracy of results. Our professional and experienced dentists in Sarajevo will provide you with individual approaches and consultation and will recommend the best solution for your problem.

What services do we offer at Vogdent?

In our clinic, you can perform different types of dental radiological examinations, such as:

  • Intraoral images – images of individual teeth or parts of the jaw, which are used to detect cavities, root conditions, bone and gum conditions.
  • Ortopantomogram – the panoramic image of the entire jaw, which is used to evaluate the number, position, and condition of the teeth, as well as to plan implantological, orthodontic, and surgical procedures.
  • Cephalometric image – profile image of the head, which is used to analyze the skeletal and dental relations, as well as to plan orthodontic treatment.
  • CBCT – the three-dimensional image of the jaw, which is used for detailed visualization of anatomical structures, as well as to plan implantological, endodontic, periodontal, and surgical procedures.

How do you prepare for the examination at Vogdent?

For dental radiology at Vogdent, no special preparation is required. Before the examination, you need to remove all metal objects from your head and neck, such as glasses, earrings, necklaces, piercings, etc. Also, you need to inform us if you are pregnant or breastfeeding, or if you have any medical devices in your body, such as a pacemaker, stent, implant, etc.

How much does the examination cost at Vogdent?

The price of the examination at Vogdent depends on the type and number of images you need. Our clinic offers affordable prices for dental radiology, which are adapted to your needs and possibilities. For more information about prices, you can contact us by phone, e-mail, or our website.

Who is dental radiology at Vogdent intended for?

Dental radiology at Vogdent is intended for everyone who wants to improve their oral health and aesthetics. Namely, whether you have pain, bleeding, difficulty chewing, irregular bite, missing teeth, or just want to check the condition of your teeth, dental radiology will help you discover and solve your problem. Dental radiology is especially important for children’s dentists in Sarajevo, who deal with the prevention and treatment of dental diseases in children and young people. Also, dental radiology is essential for orthodontists in Sarajevo, who deal with correcting irregularities of teeth and jaw.

Conclusion

Dental radiology is an indispensable part of modern dentistry, which allows you to learn everything about your teeth and oral cavity, and to get the best treatment for your smile. At Vogdent you can perform all types of dental radiological examinations, at high-quality, safe and affordable prices. Our professional and friendly dentists will provide you with all the necessary information and advice and will help you achieve a healthy and beautiful smile. Contact us today and schedule your appointment. We look forward to your arrival! 😊

4of30

Show learn more suggestions

 

Kontakt

+387 61 904 566
+387 33 434 925

Plaćanje karticama

  

PLAĆANJE NA RATE do 12 rata bez troškova kamate putem kartica : UniCredit Banke

bt_bb_section_top_section_coverage_image